knightrider2000

Knight Rider

1 értékelés

Gyöngyfa Napközi Otthon

Az intézmény 1988. február 8-án kezdte meg működését.
A sérült fiatalok itt aktívan tölthetik el napjaikat. Intézményen kívül szervezett kulturális fesztiválokon, versenyeken, kirándulásokon vehetnek részt. Az intézményen belül lehetőség van képességeiknek megfelelő munkavégzésre is. 1995 óta tankonyha áll a fiatalok rendelkezésére, ahol módjukban áll az alapvető konyhatechnikai műveletek elsajátítása, megismerkedhetnek a konyhai kisgépek biztonságos használatával is. 1996 decemberétől a megfelelő felszereltségű tornaszobában a mozgásfejlesztés mellett az egészséges életmód kialakítása is cél.
A képességek és készségek fejlődését egyéni fejlesztő és csoportfoglalkozások segítik, ahol kiemelt szerep jut a beszéd és kommunikáció fejlesztésének. A fejlesztő foglalkozásokon belül megismerkedhetnek különféle kézműves technikákkal. Többféle szabadidős tevékenység közül választhatnak. Segítséget kapnak egyéni kezdeményezéseik és elképzeléseik megvalósításához. A 2007 évben kialakított zeneterápiás szoba további fejlődési lehetőséget biztosít a fiatalok számára.
A napközi és az alapítvány munkatársainak hitvallása: nem az a legfontosabb, hogy a fiatalok értelmi képességei alacsonyabbak az átlagnál, hanem az, hogy embertársi kapcsolataikban kiegyensúlyozott, teljes életet éljenek.
Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank 10103214-45764825-00000009
Alaptevékenysége:
személyes gondoskodást nyújtó, fogyatékos személyek nappali intézménye.
Felvételt nyerhet az a kaposvári lakos, aki tanköteles korból kikerült, önmagára és társaira veszélyeztető magatartást nem tanúsít, részben önellátó továbbá, orvosi ellátást és ápolást nem igényel
Az intézmény célja és feladata: Értelmileg akadályozott, halmozottan sérült fiatalok gondozásának, készségfejlesztésének, önellátó életvitelre nevelésének elősegítése.
Ezen célok megvalósítását támogatja az intézmény önálló alapítványa,
a Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért Alapítvány is.

Hasznos ez a vélemény? Igen