Községház Utcai Óvoda

0 értékelés
Cím:
1028 Budapest, Községház utca 4.
Telefonszám:
+36-1-376-5478
Kategória:
Óvoda

További információk

Az óvoda épületei a II. kerület zöldövezetében, jellemzően családi házas településen helyezkednek el, eredetileg is óvodának épültek. A hegyek, erdők övezte környezet – a sűrűbbé váló beépítés ellenére is – megkapó látvány a nagyváros szélén.

Csoportjaink korosztály szerint homogén összetételűek.

Gyermekeinket főként a természet megszerettetésével és megismertetésével juttatjuk élményekhez. Kirándulunk, sétálunk a környéken, megfigyeljük a természeti jelenségeket, kísérletezünk. Mozgásra saját udvarainkban is sok lehetőség van.
Nevelésünket a gyermekközpontúság jellemzi, a gyermekek spontán érdeklődésére és megismerési vágyára alapozzuk. Az iskolaalkalmasság eléréséhez nem alkalmazunk direkt tanulási módszereket. A játékban rejlő értelmi képességfejlesztő lehetőségeket kihasználva fejlesztjük a gyermekek érzékelését, észlelését, gondolkodását.

Gyermekképünk
Olyan gyermek nevelése, aki érzi, hogy őt olyannak fogadjuk el, amilyen. Érzelmi biztonságát gondoskodásunk, szeretetünk adja. Ragaszkodik környezetéhez, tudja hogy ő is a természet része. Képes felfedezni, örülni, élményeket befogadni. Tudja, hogy joga van bírálni, az igazságérzetének teret adunk. Így a felállított elemi szabályokhoz való alkalmazkodás képessége kialakul benne.

Óvodánk célja
Munkánk során az a célunk, hogy a helyi adottságok figyelembevételével a gyermekek környezet iránti érzelmi vonzódását megalapozzuk, sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítsük.
Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, közvetlen tapasztalatszerzés útján, a tevékenységek gazdag kínálatával alakítjuk a természettel való kapcsolatukat, egyéni sajátosságok figyelembe vételével formáljuk személyiségüket.

Óvodánk feladata
A környezeti nevelés komplexitásának érvényesítése.
Környezetvédelmi tevékenység megalapozása.
Környezetorientált magatartás kialakítása.
A gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozottak legyenek az őket körülvevő világról.
Társas viszonyaikra legyen jellemző az egymás elfogadása.
Gyermekeinknek minden nap biztosítjuk a spontán és szervezett mozgást, elsősorban a szabadban.
Óvodánk szokás- és szabályrendszerét úgy alakítjuk ki, hogy megkötéseket csak a gyermekek érdekében alkalmazunk.
Óvodánkban logopédus és fejlesztőpedagógus foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel.
Heti egy alkalommal térítésmentes hitoktatásra van lehetőség.
Ha helytelennek találsz egy adatot, kérd annak módosítását!
Cégtulajdonosként kérhető a profil kezelésének átvétele is.
korábbi értékelés - Községház Utcai Óvoda

Hasonló szolgáltatók a közelben