dr. Bodnár Klára ügyvéd

0 értékelés
Cím:
1066 Budapest, Teréz körút 56, III/2
Telefonszám:
+36-30-5603038
Kategória:
Ügyvéd, Munkajogász, Ingatlanjogász, Cégjogász, Családjogi ügyvéd, Adótanácsadó

További információk

Budapesti Nyugati Pályaudvar mellett található ügyvédi irodám, Társasági Szakjogász Európai Uniós Szakjogász Közbeszerzési Szakember vagyok tagja a European Lawyers, Solicitors and Law Firms Directory based in Europe tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Dr Bodnár Klára Ügyvéd által ellátott szakterületek:
bírósági képviselet: tulajdoni perek, kártérítési perek, szavatossági és hibás teljesítésre alapozott (főként építőipari kivitelezéssel kapcsolatos) perek, közigazgatási határozatok bírósági megtámadása iránti perek, sajtóhelyreigazítási perek, szabadalmi és védjegybitorlási ügyek, munkaügyi perek, termékfelelősségbõl fakadó igények, pénzkövetelések érvényesítése iránti perek, váltóperek, stb. ügyfeleimet a végrehajtási eljárásban is képviselem, folyamatosan figyelemmel kísérve a követelések fedezetének alakulását. családi jog: közös vagyonmegszüntetési szerződések, élettársi vagyonmegosztási szerződések, gyermekelhelyezési megállapodások, távolságtartás elrendelése iránti kerestek, elbirtoklási keresetek, szántó, erdő adásvételek, válóperi kerestek, váltó perek, bankjogi ügyvédi feladatok, tőzsdei megbízási szerződések miatti képviselet, védjegyek, weblap ászf-ek, adatvédelmi nyilatkozatok, fogyasztóvédelmi ügyek, Ukrán-magyar nyugdíjügyek, EU nyugdíjügyek, szolgálati idők igazoltatása, telekadó ügyek, adóvégrehajtási képviselet, végrehajtási képviselet, MBVK előtti képviselet, árverési vétel megsemmisítés, végrehajtási kifogás, alapítványok, egyesületek változásbejegyzési eljárásai, elektronikus peres képviselet, e-perkapu, társasági jog cég-, kereskedelmi képviselet alapítás és társasági szerződés módosítás, (Cégbíróság előtti képviselet, kapcsolódó részvény / üzletrész átruházási szerződések, szindikátusi, tagi hitelszerződések, stb. elkészítése), közreműködés külföldi társaságok létrehozásában, tanácsadás átalakulásokhoz, cégfelvásárláshoz; a céltársaság komplex átvilágítása képviselet a megbízóval szemben indult versenyhivatali eljárásokban (a vizsgálati szakaszban és a Versenytanács előtt), vállalkozások koncentrációjának engedélyeztetése, tanácsadás versenyjogi és közbeszerzési kérdésekben (nemzetközi) adójogi tanácsadás belső szabályzatok, üzletszabályzatok / általános szerződési feltételek, szerződésminták elkészítése, taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülések dokumentálása speciális szakhatóságok (PSZÁF, Gazdasági Versenyhivatal, Közbeszerzési Döntőbizottság, MEH, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelet, építésügyi hatóságok, stb.) előtti, valamint egyéb alapítást / működést engedélyező hatóságok előtti képviselet fuvarozási, szállítmányozási és multimodális szállítási ügyek nemzetközi adásvételek cmr biztosítási ügyek vámügyintézés tehergépjárművek pénzügyi lízing ügyletei Hitelezői képviselet a felszámolási bíróság előtt (kifogásemelés, adásvételi és zálogszerződések megtámadása, az adós vezetője vagyoni felelősségének megállapítása, marasztalása) Volt hitelező képviselete vagyonrendezési eljárásban, hitelezők és tulajdonosok képviselete végelszámolási és csődeljárásban Szakterületek: ingatlanjog magánszemélyeknek és gazdálkodó szervezeteknek egyaránt nyújtott szolgáltatások: az ingatlan megszerzéskori jogi átvilágítása, ingatlan-nyilvántartási státuszának rendezése, átminősítése, megosztása, több egyesítése adás-vételi, csere, ajándékozási, zálogjogot, vételi jogot alapító, haszonélvezeti, használati, egyéb, tulajdonjogot érintő szerződések elkészítését társasházak alapítása felépítendő / már használatba vett ingatlanra, közös tulajdonú / egyetlen tulajdonosú ingatlanok társasházzá alakítása, alapító okiratok és módosításaik elkészítése kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási, adó- és illetékhivatal előtti eljárás, adó- és illeték tanácsadás építési hatóság előtti képviselet gazdálkodó szervezetek számára nyújtott szolgáltatások: tervezési, építési vállalkozási szerződések, egyéb kivitelezési és projekt szerződések a felépítendő ingatlan vonatkozásában, általános bérleti szerződési feltételek (bérleti szerződések) kidolgozása munkajog általános és speciális munkaszerződések, munkaerő kölcsönzésre irányuló, kereskedelmi ügynöki szerződések, munkavállalókat érintő szabályzatok készítése a szakszervezet / a munkáltató képviselete a kollektív szerződés módosítása során külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának, tartózkodásának engedélyeztetése környezetvédelmi jog környezet terheléséből (zaj, rezgés és elektroszmog, káros anyag kibocsátás) adódó kártérítési igények érvényesítése, birtokvédelem ipari tevékenységgel megvalósított birtokháborítás esetén tanácsadás a rekultivációs kötelezettségek, és az ipari hulladékok kezelésével kapcsolatban IT jog , iparjogvédelem , szellemi alkotás joga hazai, nemzetközi és európai uniós védjegyek és ipari formák lajstromoztatása, találmányok szabadalmi oltalomban részesítése szoftverhasználati, és más mûvek felhasználási szerződéseinek elkészítése, know-how védelem adatbázis-kezelés engedélyeztetése, e-kereskedelem szerződési feltételeinek kidolgozása domain név adásvétele, használatával kapcsolatos vitarendezés, holnaptartalom véleményezése Munkámban arra törekszem, hogy ügyfeleimnek magas szakmai színvonalú és értékes szolgáltatást nyújtsak, valamint, hogy gazdaságilag reális megoldásokat javasoljak .Angolul tárgyalóképes szinten beszélek. Korábban CIB nemzetközi bankcsoportnál és a Hungarocamion Zrt.-nél dolgoztam jogtanácsosként. Munkám során szerződéseket, más okiratokat, illetve, komplett dokumentációkat is készítek angol nyelven. Igény szerint készítek magyar jogintézményekből kiinduló, vagy angolszász fogalmakra alapuló dokumentumokat. Német nyelvterületen érdekelt ügyfeleim ügyeinek viteléhez német szakfordító és tolmács áll folyamatos rendelkezésemre. Szoros kapcsolatban állok számviteli, adójogi, munkabiztonsági, környezetvédelmi, ingatlanforgalmi, igazságügyi építész és műszaki szakértőkkel, valamint írásszakértővel. Irodám a TakarNet hálózatához on-line hozzáférési joggal rendelkezik, mely által lehetőség van az ingatlan-nyilvántartási adatok beszerzésére, tulajdoni lapok és térképmásolatok azonnali lekérésére, valamint konkrét ingatlan folyamatos változásfigyelésére, ezen kívül online cégbírósági ügyintézések alapján akár 1 nap alatt cégbejegyzési és cégmódosítási eljárásokat tudok indítani.
Megnyitás
2003. 03. 03.
Parkolás: Környéken
Elfogad bankkártyát? Nem
Kutyabarát hely? Nem
Akadálymentesített? Igen
Ingyen WiFi Nem
Ha helytelennek találsz egy adatot, kérd annak módosítását!
Cégtulajdonosként kérhető a profil kezelésének átvétele is.
0 korábbi értékelés - dr. Bodnár Klára ügyvéd

Hasonló szolgáltatók a közelben